Czytajmy dzieciom, bo warto!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mały Teatr Ilustracji został stworzony z myślą o dzieciach i ich rozwoju. Naszym głównym celem jest wspólne tworzenie kameralnej przestrzeni teatralnej do której zapraszamy najmłodszych widzów. Oprócz uczestniczenia w przedstawieniu rozmawiamy z dziećmi, wymieniamy się spostrzeżeniami, odczuciami na temat spektaklu.

Używamy rozbudzających wyobraźnię ilustracji, które urozmaicają teksty opowieści by w ten sposób zachęcać dzieci do rozpoczęcia wspaniałej przygody z czytaniem.

Dwa lata temu przeprowadzone zostały badania nad efektami czytania dzieciom od urodzenia, przeprowadzone przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Trwały one 11 miesięcy, a zaproszona grupa rodziców wynosiła aż 53 tys. osób! Wyniki raportu nie pozostawiają miejsca na dyskusję. U ponad 80% rodzin stwierdzono, że regularne czytanie dzieciom ma ogromny wpływ na ich rozwój psychiczny, fizyczny oraz społeczny.

Najczęściej wymieniane przez badanych rodziców korzyści wypływające z regularnego czytania dzieciom na głos to:

  • osłuchiwanie się z językiem ojczystym (odpowiedź 91% ankietowanych rodziców)
  • budowanie więzi z rodzicem ( 90%)
  • wpływ na rozwój psychiczny (82%)
  • nauka języka (76%)
  • równowaga psychiczna dziecka (63%)
  • podniesienie odporności psychicznej i fizycznej dziecka (3%)

Źródło: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/Badanie%20efekt%C3%B3w%20czytania%20dzieciom%20od%20urodzenia.pdf  – Badanie efektów czytania dzieciom od urodzenia.

Urozmaicenie czytania wprowadzeniem ilustracji spowodowało dłuższe skupienie uwagi dziecka na słuchanej opowieści oraz poprawiło zapamiętywanie usłyszanych treści.

Wyniki badania utwierdzają nas w przekonaniu, że warto jest czytać i zachęcać do czytania. Podczas naszych spektakli zapraszamy dzieci do wspólnego czytania z nami, ale też wpływamy na wyrabianie w najmłodszych nawyków czytelniczych i przenoszenie ich do domów.

Nawyki czytelnicze kształtują się od najmłodszych lat!

Czytanie może być wspaniałą zabawą za pośrednictwem której dzieci mają okazję poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać się na wielu płaszczyznach. Czynność ta kojarzona pozytywnie od najmłodszych lat zaowocuje w przyszłości ułatwiając naukę i kształtując otwartą osobowość dziecka.

Apelujemy więc do rodziców, dziadków, cioć, wujków, braci i sióstr:
Czytajcie maluchom, bo warto!


Kontynuuj zakupy