Regulamin sklepu

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Artystyczno-Komercyjna. Henryk Zagórski; Choszczewo 57, 11-731 Sorkwity; NIP 7422255654

W jaki sposób zbieramy dane osobowe?
Dane osobowe zbieramy podczas:
1) dokonywania rejestracji w Sklepie (zakładania konta);
2) korzystania z funkcjonalności konta;
3) składania zamówienia (zarówno podczas korzystania z Twojego konta, jak i bez rejestracji);
4) realizacji procedury zwrotu towaru;
5) dokonywania zapisu na usługę newsletter;
6) korzystania z udostępnianych przez nas kanałów kontaktu.

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?
Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
Dane osobowe przetwarzać będziemy w celach i w oparciu o następujące podstawy:
Dane podane na etapie rejestracji konta
Dane niezbędne dla założenia i prowadzenia konta przetwarzać będziemy w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Wykonaniem umowy”).

Dane podane podczas korzystania z funkcjonalności konta
Dane te przetwarzać będziemy w celu zapewnienia Tobie możliwości korzystania z funkcjonalności prowadzonego przez nas dla Ciebie konta (a zatem w celu realizacji zawartej między nami umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), jak również w toku procesu składania oraz realizacji składanych przez Ciebie w przyszłości zamówień. Podstawą przetwarzania jest Wykonanie umowy tj.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane podane podczas składania zamówienia
Dane te przetwarzać będziemy:
a) w celu zawarcia z Tobą umowy sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku Wykonanie Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych czy przepisów prawa konsumenckiego; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (podstawę tę nazywać będziemy dalej „Obowiązkiem prawnym”);
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Mały Teatr Ilustracji (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Naszym prawnie uzasadnionym interesem”). Nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących nam w stosunku do Twojej osoby, obrony przed roszczeniami, które Ty możesz do nas skierować, jak również dochodzenia oraz obrony przed wzajemnymi roszczeniami  Mały Teatr Ilustracji oraz podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi kurierskie.

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?
Twoje dane przechowywać będziemy:
a) dane podane na etapie rejestracji konta oraz podczas korzystania z funkcjonalności konta – przez okres prowadzenia dla Ciebie konta, a także po jego usunięciu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązków archiwizacyjnych lub upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później);
b) dane podane na etapie składania zamówienia oraz w ramach procedury zwrotu towaru – do czasu ustania po naszej stronie obowiązków archiwizacyjnych lub upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później);
c) dane podane w związku z korzystaniem z udostępniany przez nas kanałów kontaktu:
a. jeśli kontakt nastąpił bez związku ze złożonym zamówieniem:
i. w przypadku infolinii – przez okres 6 miesięcy od odbycia rozmowy;
ii. w pozostałych przypadkach – przez okres 2 lat
b. jeśli kontakt nastąpił w związku ze złożonym zamówieniem – do czasu upływu okresu przedawnienia Twoich roszczeń w stosunku do nas;
d) dane podane w celu zapisu na usługę newsletter – do momentu rezygnacji przez Ciebie z usługi newsletter lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych we wskazanych formach (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).

Wgląd, edycja i usuwanie twoich danych?
W każdym momencie masz dostęp do swoich danych w panelu użytkownika. Możesz ć dane edytować przez panel użytkownika, albo kontaktując się z nami drogą elektroniczną lub telefoniczną. Także w każdej chwili mogą państwo usunąć swoje konto na naszym sklepie, co skutkuję usunięciem wszystkich danych osobowych. 

Polityka cookie

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Kontynuuj zakupy