Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu [zwanym też dalej „Sprzedawcą”] jest:Firma Artystyczno-Komercyjna. Henryk Zagórski; Choszczewo 57, 11-731 Sorkwity; NIP 7422255654.
 3. Pojawiające się w Regulaminie pojęcie Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Pojawiające się w Regulaminie pojęcie Klient – oznacza osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 5. Pojawiające się w Regulaminie pojęcie Towar – oznacza towar oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej, dostępny w Sklepie.
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 7. Niniejszy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu w momencie składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 9. Ceny Towarów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie uwzględniają kosztów dostarczenia tych Towarów. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich.
 10. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian dotyczących m.in. cen czy ilości dostępnych produktów.

Zamówienia i realizacja

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu;
  • e-mailem na adres: kontakt@malyteatrilustracji.pl;
  • telefonicznie na numer: 501 039 325;
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację.
 3. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji (e-mailem lub telefonicznie).
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia na stronie. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcia na przycisk „kupuję i płacę”.
 5. Dla Sprzedawcy i Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia zamówienia, w tym: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Zamówienie jest realizowane maksymalnie w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia wpłynięcia płatności za Towar.

Płatności i dostawa

 1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
  • Płatność elektroniczna za pośrednictwem Sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.
  • Przelew bankowy na konto firmowe Właściciela Sklepu. Numer konta w Santander Bank Polska SA: 81 1090 1753 0000 0001 3451 9787
   Firma Artystyczno-Komercyjna. Henryk Zagórski; Choszczewo 57, 11-731 Sorkwity.
 2. Do cen podanych przy Towarach zostaną doliczone koszty przesyłki. Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów i wybranej formy przesyłki. Informacja dotycząca całkowitego kosztu zamówienia będzie zawarta na stronie potwierdzenia zakupu.
 3. Warunkiem wydania Towaru jest opłacenie zamówionego Towaru oraz kosztów przesyłki.
 4. Jeśli Sklep nie otrzyma płatności od Klienta w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia, wówczas zamówienie zostanie anulowane.
 5. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych np. Poczty Polskiej.
 6. Sklep nie bierze odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie zawinione przez firmy wysyłkowe.

Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta na zasadzie rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo skorzystać z przysługującej mu rękojmi zgłaszając reklamację.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktów dostępnych w sklepie Sklepie (kolory itd.), a wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien poinformować o problemie pisząc na adres mailowy: kontakt@malyteatrilustracji.pl, po czym odesłać do reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności oraz dowodem zakupu na podany przez Sprzedającego adres. Klient powinien również wskazać swoje oczekiwania co do sposobu realizacji reklamacji przez Sprzedającego tj. wymiany Towaru na nowy, naprawy, obniżenia jego ceny, dosłania brakującego elementu lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym (wszystkie karty).
 7. Sprzedający rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania zareklamowanego Towaru, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się Klienta poinformować.
 8. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostaje opłacona przez Sprzedającego, a poniesione wcześniej przez Klienta koszty związane z wysyłką reklamowanego Towaru zostają mu zwrócone. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany Klientowi po rozpatrzeniu reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru bez podawania przyczyn.
 2. Aby odstąpić od umowy Klient powinien wysłać stosowane oświadczenie na piśmie wraz z reklamowanym Towarem i dowodem zakupu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki na adres: Henryk Zagórski, ul. Serocka 43/45 m.9, 04-333 Warszawa.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem.
 4. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Klientowi zapłaconą kwotę równą cenie towaru oraz kosztów wysyłki. Sklep nie pokrywa kosztów przesyłki Towaru zwracanego przez Klienta do Sklepu;
 5. Kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona Klientowi z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została zrealizowana płatność.
 6. W przypadku dojścia do skutku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Sklep Internetowy nie przyjmuje zwrotów Towarów przesłanych jako przesyłka za pobraniem.
 8. Zwrotowi nie podlega Towar, który został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta lub/i spersonalizowany.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu.
 2. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i płatności;
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail informacji handlowych (materiałów reklamowych i promocyjnych) pochodzących od Sprzedającego.

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami również ustawy o prawach konsumenta.
Kontynuuj zakupy